Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0168


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Nikielkowo na pn. wsch. od Olsztyna
Opis obiektu Półstałe stanowisko dla baterii przeciwlotniczej z ziemianką. Wyraźne cztery wykopy pod działa i długi rów z wieloma wyjściami w stronę dział. Obecnie w lesie. Ludność Nikielkowa po wojnie "wypatroszyła" obiekt z kabli łśczności i innych części metalowych. Drewniany strop zawalił się i nie ma po nim śladu (poza gwoździami). Baterię obsługiwała młodzież z obozu przeszkolenia wojskowego położonego w parku majątku w Nikielkowie. Bateria miała osłaniać węzeł kolejowy w Olsztynie.
Opis dojazdu  Wyjazd z Olsztyna szosą na Nikielkowo, zaraz za wsią skręt w lewo w drogę żwirową (kierunek na Szypry), która przekracza w obniżeniu wyschnięty kanał. Po lewej staw w kształcie podkowy. Stanowisko w pn. odnodze stawu (przed wojną sucha).
Autor wpisu

 

Michał Żebrowski meickel@wp.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006