Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0159


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Filipów
Opis obiektu Kilka bunkrów i schronów betonowych. Schrony całe nie rozbite. Bunkry rozbite przez Rosjan po wojnie. Obiekty położone wzdłuż rzeki Rospuda połączone linią okopów i stanowisk strzeleckich.
Opis dojazdu Linia przechodzi przez miejscowość Filipów, przecina w Filipowie trasę z Suwałk.
Autor wpisu

 

Szepiet sastro@o2.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006