Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0127


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Wał Pomorski
Lokalizacja Wałcz
Opis obiektu  Grupa Warowna "Cegielnia".  GW składa się dwóch schronów, które łączyły się poternami z dwoma odosobnionymi dziełami w postaci "wież pancernych" wyposażonych w pancerne kopuły 3 strzelnicowe. Schrony i pancerze o odporności B. Jeden z głównych schronów grupy jest dobrze zachowany wraz z poterną i "wieżą" odosobnioną. Drugi schron na skutek podkopania osunął się na dno wyrobiska, zachowała się odkryta już dzisiaj częściowo poterna prowadząca do dzieła odosobnionego oraz samo dzieło. Pancerze w postaci kopuł i płyt nie zachowały się. W pobliżu cały zespół mniejszych schronów najczęściej jednosektorowych o odporności B1. Większość silnie zniszczona pancerze nie zachowały się. Grupa warowna potocznie zwana jest "Czapą Hitlera".
Opis dojazdu Dojazd w Wałczy od strony dworca kolejowego polną drogą.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Niezabezpieczone szyby prowadzące do systemu podziemnego.
Uwagi Obecnie udostępniona do zwiedzania.(2006)

 

Zobacz też: Wał Pomorski
Książka "Wał Pomorski" Janusz Miniewicz, Bogusław Perzyk
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006