Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0120


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Schrony

Linia fortyfikacyjna

Brak danych
Lokalizacja Świbno, Mikoszewo
Opis obiektu 1.Niewielki jednoizbowy schron obserwacyjno wartowniczy częściowo zagłębiony w ziemi, ochraniający przeprawę promową przez Wisłę. Posiada dwa otwory obserwacyjne przez które można było prowadzić ogień karabinowy. Dobrze zachowany. Drzwi do wnętrza zamknięte.

2. Drugi schron taki sam jak ten przy promie - otwarty, dobrze zachowany, wejście do poziomu zerowego zasypane ziemią prawdopodobnie w wyniku powodzi. Idąc dalej w kierunku ujścia bardzo ciekawy schron w kształcie sześciokąta, od góry odkryty z każdego boku otwory strzeleckie. Prawdopodobnie nie jest to pierwotne miejsce posadowienia schronu. Jest to bryła podobnie nie połączona z gruntem (aktualizacja 10.2008)

Opis dojazdu 1. Na prawym brzegu Wisły przy tuż przeprawie promowej.
2. Kawałek dalej w kierunku ujścia Wisły (przed budynkiem z dużym masztem antenowym).

 

Autor wpisu

 

(...) (...)
Inne informacje W pobliżu w miejscowość Sztutowo gdzie znajdował się obóz koncentracyjny, obecnie muzeum.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006