Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0102


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Chełmno
Opis obiektu Ringstand 69 -stanowisko ogniowe moździerza ,, 8 cm Granatwerfer 34" i karabinu maszynowego MG 34. Schron żelbetowy z dwoma otworami strzelniczymi w części nawierzchniowej( średnica otworów: 124 cm i 80 cm). W centrum większego otworu cylindryczna betonowa podstawa pod moździerz. Mniejszy otwór - stanowisko ogniowe km, W pobliżu, schrony bierne i Ringstandy 58c. 
Opis dojazdu W miejscowości Stolno ( kuj.-pom) przy drodze E - 75( krajowa jedynka) , w rejonie stacji benzynowej "MAN"- ok. 50 m od drogi.
Autor wpisu

 

Bąk Wiesław 600259252 wieslaw-bak@wp.pl

 

 
Inne informacje Schrony zbudowane w 1944 r.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006