Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0075


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Jazy forteczne

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Wał Pomorski
Lokalizacja Nadarzyce
Opis obiektu Jazy forteczne spiętrzające wody rzeki Piławy. Wybudowane w latach 1935/36 w trakcie budowy linii Wału Pomorskiego.

1. Pierwszy z jazów jest doskonale zachowany wraz z komorą mechanizmów, przepustami i pozostałościami zapór z szyn kolejowych. Dla obrony jazu zbudowano na lewym (zachodnim) brzegu rzeki jeden mały schron jednosektorowy (B1).

2. Drugi z jazów zintegrowany został z małym broniącym go B-werkiem (1 kopuła 20P7). Był to stosunkowo duży jaz klapowy zbudowany prawdopodobnie obok wcześniejszej konstrukcji z lat 1932/33. Niestety z powodu posadowienia obecnie na nim elektrowni wodnej niemożliwe jest bliższe zwiedzenie tak samego jazu jak i pozostałości wysadzonego schronu bojowego. 

Obydwa jazy to ciekawy przykład niemieckich budowli hydrotechnicznych przeznaczonych do utrzymywania rozległych zalewów utrudniających przełamane pozycji umocnionych.

 

Opis dojazdu 1. Jadąc z Bornego Sulinowa drogą do Nadarzyc należy zatrzymać się przy śródleśnym oznaczonym parkingu po lewej stronie drogi, następnie skierować się drogą śródleśną w stronę rzeki Piławy (kilkaset metrów).

2. Dojazd od tej samej drogi poprzez zespół parkingów i pól biwakowych zlokalizowanych nad Zalewami Nadarzyckimi (po prawej stronie drogi) tuż przed Nadarzycami.   

Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Od 07.02.1945 roku w rejonie Nadarzyc prowadzono zacięte i krwawe walki o przełamanie pozycji Wału Pomorskiego. Uczestniczyły w nich jednostki WP. W tym miejscu Wał Pomorski nie został przełamany w walce, Niemcy porzucili swoje pozycje, bojąc się okrążenia dopiero 2.03.1945r po trwających blisko miesiąc walkach.  
Uwagi W pobliżu znaczna liczba różnych innych obiektów fortyfikacyjnych. 

 

Zobacz też: Wał Pomorski
"Wał Pomorski" Janusz Miniewicz, Bogusław Perzyk wyd. MBP 1997
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006