Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0045


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Jeże (Dłutowo - nieistniejące obecnie)
Opis obiektu Umocnienia graniczne Prus wsch. Bunkry obrony drogi i linii kolejowej (nieistniejącej). Kilka obiektów żelbetowych, w tym dwa w miarę dobrze zachowane. Bunkier Bneu 105c z płytą pancerną i dzwonem obserwacyjnym (widoczny od drogi) oraz Bneu 113d dwukondygnacyjny (tuż za nim lekko zniszczony)
Opis dojazdu Trasa z Kolna do Piszu. Poniżej kilometra na południe od miejscowości Jeże. Dawniej znajdowały się w pobliżu miejscowości Dłutowo, ale teraz miejscowość ta nie istnieje. Bunkier z płytą pancerną widać od strony drogi, ale aby tam dojechać należy znaleźć polną (leśną) drogę jakieś 200/300m w stronę Jeży. Tą drogą można dojechać na "zaplecze" bunkra.
Autor wpisu

 

Artur Wajgel artekw@tlen.pl 0502848391
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też: Jeże 143
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006