Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0031


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Linia Blüchera
Lokalizacja Piła, Biała, Radolin, Kuźnica Czarnkowska
Opis obiektu Doskonale zachowane w terenie, na skarpie doliny Noteci umocnienia polowe, linii osłonowej wału Pomorskiego. Właściwie dokładnie nie spenetrowane. Nieco informacji u Perzyka i Miniewicza w książce o Wale Pomorskim, jednak nie wskazują one na tak rozbudowaną sieć umocnień. Szczególnie duże węzły schronów polowych i transzei przy skrzyżowaniach dróg lokalnych. Rozbudowano także drugą linię fortyfikacji, w lasach, ok. 0,5-1km. od skarpy Noteci. Znalezienie jej pozostałości jest jednak dość skomplikowane.
Opis dojazdu Ponieważ nieźle jest zachowana cała linia podaję dojazd do najciekawszych obiektów: 1.Droga z Trzcianki przez Teresin do Radolina, na wysokości starego, poniemieckiego cmentarza w prawo, pod górę ku skarpie noteci. łatwo dostrzec pojedynczą transzeje, później ich rozwidlenie wreszcie zespoły pozostałości po schronach bojowych. 2. Za Radolinem, od drogi z Radolina do Radolinka w prawo, ku drodze na Czarnków-Trzciankę, na łące na "narożniku" skarpy Noteci zespół transzei i pozostałości schornów polowych. 3. Przy zabudowaniach Kuźnicy Czarnkowskiej, dawnej "Piaskowej Karczmy" i nieistniejącego dziś Czarnkowa Zanoteckiego, na wale morenowym?, jadąc od Czarnkowa, po prawej stronie drogi, najpierw znaleźć można transzeje i pozostałości schronów, później doskonale widoczny z obu stron drogi rów przeciw czołgowy.
Autor wpisu

 

Marcin Hlebionek 0600345121 hleb@his.uni.torun.pl
Inne informacje Atrakcyjność zwiedzania tych obiektów podwyższają przepiękne widoki doliny Noteci.

 

Uwagi (Uzupełnienie opisu 2006) Umocnienia Piły koncentrują się głównie od strony wschodniej. Przebiegają tam dwie linie umocnień. Pierwsza od strony miasta i oparta od płn. i płd. o rzekę Gwda to "PRZEDMOŚCIE PIłA" druga linia umocnień to "PILSKA POZYCJA POLOWA" opasająca nasze miasto pierścieniem obronnym nie we wszystkich miejscach wykonanym, chodzi tu głównie o stronę zachodnią. Pilska pozycja polowa to dwie linie transzei oddzielone zaporą przeciwpiechotną wykonaną z potykaczy i drutu kolczastego szer. 5 m. Transzeje były licznie wyposażone w wysunięte stanowiska strzeleckie, schrony drewniano-ziemne i stanowiska moździerzy oraz rowy łączące. Całość linii była bardzo nowoczesna jak na owe czasy. Transzeje miały głębokość 150 cm i w miejscach gdzie był słabo zwięzły grunt oszalowane były faszyną. W pasie linii wykonane były również stanowiska moździerzy różnego kalibru (50, 80, 120mm), które nie były bezpośrednio połączone z transzeją i bardzo dobrze zamaskowane, budowano je przeważnie w rejonach ważniejszych dróg.
Przedmoście Piła to 43 schrony Heinrich i 14 schronów typu Ringstand 58c transzeja ze stanowiskami strzeleckimi, rów p.panc., skarpa p.panc., zapory inżynieryjne i polowe stanowiska armat różnego kalibru. W rejonie szosy złotowskiej wykonano skarpę, której elementy zachowane są do dziś a wierzchołkiem skarpy poprowadzono transzeje.
Co do schronów to sprawa wygląda następująco: schron Heinrich - przeznaczony dla ckm mg-08 (wersja forteczna) obsługę ckm-u stanowiło 3 żołnierzy (dowódca obserwator, strzelec, amunicyjny) w schronie znajdowała się płyta pancerna 422po1 (340kg) i pancerne dwudzielne drzwi, telefon forteczny, dwie składane ławeczki umieszczone na tylnej ścianie, zapas amunicji w skrzyniach, przybory do czyszczenia i konserwacji broni umieszczone w skrzyni na stole pod strzelnicą. Schron Heinrich według niemieckiej klasy odporności zaliczany jest do najsłabszej klasy "D" i był odporny na pociski broni małokalibrowej oraz odłamki pocisków.
Schron Ringstand to również stanowisko karabinu maszynowego mg-34 lub mg-42, schron Ringstand jest kopią włoskiego schronu budowanego na pustyniach Tobruku i wykonany jest z żelazobetonu o grubości ścian 40cm. Z założeń budowlanych miał być całkowicie zasypany ziemią co zapewniało mu dobre maskowanie i nie wykrycie nawet z bliskiej odległości, załoga schronu to strzelec i amunicyjny.
Schrony te były pośpiesznie budowane w 1944 roku i miały stanowić osłonę schronów Heinrich z 1939 roku.
W rejonie Przedmościa Piła nie ma żadnego schronu Ringstand 58c całkowicie wykończonego, nie ma także materiałów co do tego czy były obsadzane załogami. W niektórych schronach typu heinrich umieszczane były napisy w przedziale wejściowym, w nielicznych schronach zachowane są do dzisiaj. Umieszczany napis to np: SCHM 18 oznaczający schron bojowy Pozycji Pilskiej (schnaidemuhlstellung 18, ciekawostką jest fakt, że schrony nie były numerowane w kolejności rosnącej czy malejącej, miało to zdezorientować rozpoznanie wroga co do ilości obiektów. Drugim napisem jest numer w prostokącie. Schrony drugiej linii są gabarytowo większe od schronów linii pierwszej, zastosowano wewnątrz dodatkowo trzeci arkusz blachy falistej poza tym miały więcej mocowań na ścianach tylnych na urządzenia. Linia schronów rozpoczyna się w okolicy stacji kolejowej Piła - Leszków, a kończy za jeziorem Płotki w okolicy drogi nr 188. Z 57 schronów 4 są zupełnie zniszczone, a 3 są lekko uszkodzone. Pozostałe 50 schronów jest w stanie idealnym, są całkowicie bezpieczne do zwiedzania.
 

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006