Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0021


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka, Giżycki Rejon Umocniony
Lokalizacja Kruklanki
Opis obiektu Schrony bojowe i bierne należące do Giżyckiego Rejonu Umocnionego. W większości schrony jednego typu w różnych wersjach (jedno, dwusektorowe, z dzwonem obserwacyjnym) o odporności B1. Niestety wszystkie prawie bez wyjątku silnie wysadzone.
Opis dojazdu Przesmyk między jez.Gołdopiwo i jez.Brożówka. Jeden obiekt po północnej stronie szosy na prywatnej działce. Cztery inne (1 bojowy i 3 bierne) po drugiej stronie w lesie. Dalej linia ciągnie się od jez.Brożówka do jez.Kruklin. Pozycja urzutowana w głąb. Silnie umocniony punkt znajduje się na wzg. 153,2 koło szosy Kruklanki - Możdżany. Mimo dużych zniszczeń i małej czytelności obiektów, miejsce warte zobaczenia z uwagi na skupienie ok. 10 obiektów na małej powierzchni. Łącznie wokół Kruklanek znajduje się ponad 40 obiektów, co przy ok. 3km frontu daje niezły wynik.
Autor wpisu

 

Arkadiusz Woźniakowski arq@wp.pl
Inne informacje Część obiektów położona w terenach lesistych trudna do odnalezienia. Pomocna może okazać się ścieżka turystyczna. Doprowadzi ona jednak tylko do 11 obiektów... Z powodu znacznego "sproszkowania" schronów i bujnej roślinności (szczególnie latem) należy być ostrożnym przy poruszaniu się po linii.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006