Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0020


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka, Giżycki Rejon Umocniony
Lokalizacja Ogródki koło Konopek Wlk.
Opis obiektu Trzy obiekty broniące przesmyku między jeziorami wchodzące w skład GRU. Odporność B1. Obecnie zniszczone i ogólnie mało czytelne.
Opis dojazdu Na przesmyku pomiędzy jeziorami Buwełno ,a Ublik Wlk. Dojazd jedyną drogą, albo od strony Wyszowatych, albo od strony Ublik. Dwa obiekty po zachodniej stronie drogi, trzeci z zachowanym dzwonem obserwacyjnym tuż przy drodze naprzeciwko zagrody.
Autor wpisu

 

Arkadiusz Woźniakowski arq@wp.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006