Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0010


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Pozycja Piska
Lokalizacja Spychowo
Opis obiektu Klasyczny niemiecki schron na jeden karabin maszynowy typu "Heinrich". Mały przedział bojowy na trzech żołnierzy, przedzielony dodatkową cienką ścianką w środku tworzącą mały przedsionek. Przedsionek ten odróżnia ten obiekt od obiektów tego typu znajdujących się na przedpolu miasta Piły.
Opis dojazdu Obiekt znajduje się około 400 metrów za Spychowem przy drodze po prawej stronie w kierunku Mrągowa.
Autor wpisu

 

Adam Jędrzejczak
adam.jedrzejczak@wp.pl
Inne informacje Doskonale zachowany, widoczne jeszcze malowanie ochronne.
Uwagi

 

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006