Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0006


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Pozycja Olsztynecka
Lokalizacja
Opis obiektu Zachowany w całości niemiecki obiekt z okresu międzywojennego, z charakterystycznymi płytami pancernymi chroniącymi pomieszczenia bojowe armaty p.panc. i karabinu maszynowego. Wejście osłaniane strzelnicą. Zachowane są drzwi pancerne, dla armaty i głównego wejścia do schronu.
Opis dojazdu Obiekt znajduje się tuż przy drodze DK 7 na południe od miejscowości Waplewo.
Autor wpisu

 

Adam Jędrzejczak 
adam.jedrzejczak@wp.pl
Inne informacje Bardzo dobrze zachowany.
Uwagi

 

Zobacz też:
MG-Schartenstand mit PAK-Kasematte
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006