Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0291


Teren: 

Polska południowa Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 50° 24' 42.92  18° 58' 43.25

Linia fortyfikacyjna

Polski Obszar Warowny Śląsk
Lokalizacja Wymysłów
Opis obiektu Zespół schronów przedwojennego polskiego Obszaru Warownego Śląsk odcinek Wymysłów. Do 1939 roku wybudowano 3 obiekty w tym jeden pozorno bojowy. Tuż przy szosie znajduje się pierwszy ze schronów nietypowy schron ciężki w formie blokhauzu ze strzelnicami w ścianach. Głównym uzbrojeniem były 2 ckm-y. Schron mógł być pierwotnie maskowany na np budynek. Nieopodal po drugiej stronie szosy w lesie znajduje się częściowo wysadzony typowy ciężki schron bojowy z zachowaną kopułą pancerną. Kopuła schronu do dzisiaj nosi ślady niemieckich eksperymentów z ładunkami kumulacyjnymi. W pobliżu zachował się też niewielki schron pozorno bojowy z małą izbą bojową dla rkm-u. Dalej na północ w pobliżu brzegu zalewu znajdują się kolejne dwa schrony, tym razem są to lekkie "urbany" z 1939 roku czyli schrony do ognia bocznego jakich wiele zbudowano przed wojną na granicy zachodniej.     
 
Opis dojazdu Przy wjeździe do Wymysłowa od strony tamy i zalewu. Pierwszy obiekt tuż przy szosie po prawej stronie, następne po przeciwnej stronie szosy w lesie.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Dokładne pozycje obiektów znajdziecie na Mapie OWS
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2010