Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0287


Teren: 

Polska południowa Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 50° 22' 40.97"  18° 58' 5.65

Linia fortyfikacyjna

Polski Obszar Warowny Śląsk
Lokalizacja Bobrowniki
Opis obiektu Zespół schronów przedwojennego polskiego Obszaru Warownego Śląsk Punkt Oporu Bobrowniki. Jeden z najlepiej rozbudowanych punktów oporu na OWS. Zbudowano tu kilkanaście ciężkich schronów bojowych z kopułami pancernymi oraz aż dwa tradytory artyleryjskie wyposażone w 4 armaty 75mm.
 
Opis dojazdu Większość schronów położona u podnóża wzgórza 310 w terenie zurbanizowanym, między budynkami mieszkalnymi. Część obiektów wraz z obydwoma tradytorami znajduje się we wschodniej części wzgórza na szczycie wzniesienia i poniżej północnej stromej skarpy.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Dokładne pozycje obiektów znajdziecie na Mapie OWS
Uwagi W najbliższych latach środek wzgórza ma przeciąć droga szybkiego ruchu co może pociągnąć zniszczenie niektórych schronów.

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009