Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0284


Teren: 

Polska południowa Przybliżona pozycja

Rodzaj obiektu

Schron 49°48'22.75"N  19°12'11.12"E

Linia fortyfikacyjna

??
Lokalizacja Porąbka
Opis obiektu Schron znajduje się przy tamie, która zbudowana jest na rzece Soła. Budynek wygląda na schron bojowy. Z jedną izbą, w której znajduje się strzelnica.
Schron jest uszkodzony.


 
Opis dojazdu Jak z drogi 948 przejdziemy zaporę na drugą stronę to schron znajduje się na wysokości ok.10 - 13 metrów na zboczu wzniesienia.
 
Autor wpisu

 

kubek kubek.g@interia.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009