Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0276


Teren: 

Polska południowa Przybliżona pozycja- Schron Sowiniec:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 50° 6' 32.72"N  18° 54' 2.41"E

Linia fortyfikacyjna

Polski Obszar Warowny Śląsk
Lokalizacja Wyry  (Las Wyry)
Opis obiektu Zespół schronów przedwojennego polskiego Obszaru Warownego Śląsk, Pododcinek Wyry Odcinka Mikołów. Do wybuchu wojny w 1939 roku słabo rozbudowany. Zbudowano tylko 2 schrony ciężkie oraz jeden schron lekki. W miejscowości Wyry niedaleko remizy znajduje się pierwszy ze schronów ciężkich, nigdy nie ukończony schron, wyposażony miał być w kopułę pancerną (niezainstalowana), garaż dla armaty p.panc. oraz flankującą strzelnicę dla ckm. Obecnie schron ten jest dostępny choć nieco zaśmiecony i zaniednbany.  Drugi ze schronów ciężkich nazywany "Sowiniec" został przez miłośników fortyfikacji odrestaurowany i obecnie pełni rolę izby muzealnej. Posiada malowanie maskujące i wyposażenie. Niedaleko tego schronu znajduje się Pomnik Pamięci Żołnierzy Września tu też odbywa się coroczna inscenizacja walk z 1939 roku pn. 'Bitwa Wyrska". Dalej w lasach wzdłuż rzeki Gostynki ciągnie się niedokończona pozycja polowa, która miała być wzmocniona w 1939 roku kilkoma schronami lekkimi z których wybetonowano tylko jeden dwustronny tradytor ckm. Jest to ciekawy schron w którym zastosowano m.in. metalowe zamknięcia strzelnic co nie było zwykle stosowane w tego typu obiektach. W pobliżu znajduje się też trudny do odnalezienia wybetonowany fundament pod kolejny schron. 

 
Opis dojazdu Schron Sowiniec - od ul.Tęczowej, schron ciężki - od.ul.Pszczyńskiej polną drogą, schron lekki - trudny do zlokalizowania, w lasach nad Gostynką, fundament schronu lekkiego, w lasach nad Gostynką.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Dokładne pozycje obiektów znajdziecie na Mapie OWS
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009