Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 267


Teren: 

Polska południowa Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 50°26'52.61"N  19° 0'41.05"E

Linia fortyfikacyjna

Polski Obszar Warowny Śląsk 50.447947, 19.011403
Lokalizacja Niezdara, Tąpkowice
Opis obiektu Zespół schronów północnej pozycji ryglowej przedwojennego polskiego Obszaru Warownego Śląsk. Schrony zaczęto budować w tym miejscu dopiero w 1939 roku i nigdy pozycji tej nie ukończono. Razem w miejscowościach Niezdara i Tąpkowice zbudowano 8 schronów bojowych które w 1939 roku nie wzięły udziału w walce.

 
Opis dojazdu Rozsiane po północnej i południowej stronie miejscowości. Najłatwiejsze do zlokalizowania są schrony w Tąpkowicach przy drodze nr 78 i drodze na Ożarowice oraz schrony na Mocnej Górze dojazd w Niezdarze od ul. Zwycięstwa w pobliżu stacji benzynowej.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Dokładne pozycje obiektów znajdziecie na Mapie OWS
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009