Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0209


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Schrony plot.

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Opole
Opis obiektu 1. Dwa schrony dla ludności cywilnej. W jednym mieściła się strzelnica.
2. Schron dla ludności cywilnej .Budowany z prefabrykatów. Kształt litery Z. Wyposażenia brak. Ogólnodostępny.
 
Opis dojazdu 1. ul. Ozimska, na placyku pomiędzy pływalnią a
skrzyżowaniem z ul. Plebiscytową.

2. plac Oleandrów (os. Chabry)

Autor wpisu

 

k3rnell@o2.pl
Inne informacje Ad.2 Obiekt bardzo bezpieczny, jedynie trzeba uważać na wejście,
gdyż wiszą nad nim pozostałości po drewnianym zadaszeniu.
 
Uwagi Uzupełnienie do schronów:
1) ul. Ozimska - zaspawane wejścia
2) pl. Oleandrów (pl. Róż) - zamurowane wejścia
http://www.wodip.opole.pl/~mpiechota/adam/schrony/roz/

 

 

Zobacz też:
Zdjęcia
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006