Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0172


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska
Lokalizacja Szczejkowice
Opis obiektu Polowe schrony piechoty ,stanowiska moździerzy oraz okopy w rejonie Szczejkowic .Pozostałości po linii obrony z kampanii wrześniowej. Po lewej stronie szosy Knurów - Szczejkowice, liczne stanowiska piechoty (polowe umocnienia) stanowiska moździerzy, dobrze zachowane fragmenty linii obronnej. 
Opis dojazdu Dojazd od głównej drogi Rybnik - Żory w kierunku na Knurów. Na wysokości mostu kolejowego od Żor skręcamy w prawo w leśny dukt, schron w raz z okopami jest w odległości ok. 50 m od drogi głównej, następny za mostem jakieś 30m też skręcamy w prawo w asfaltową nawierzchnie i ok. 50 m od głównej drogi jest schron.
Autor wpisu

 

przechyl przechyl@interia.pl]
Inne informacje Co do schronów zaznaczam iż nie są to schrony bojowe tylko schrony piechoty.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006