Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0163


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska
Lokalizacja Lubliniec
Opis obiektu Kilka bunkrów rozlokowanych w różnych częściach miasta (patrz mapa) nr 1 Schron dla 1 ckm do ognia czołowego, usytuowany na wzgórzu, na północnym skraju miasta. nr 2 Schron dla 1 ckm do ognia czołowego, usytuowany na wzgórzu, na północnym skraju miasta. nr 3 Schron dla 2 ckm, usytuowany na zachodnim skraju miasta, obecnie użytkowany jako gołębnik. nr 4 Schron dla 1 ckm do ognia czołowego, usytuowany niegdyś przy wieży ciśnień na stacji kolejowej. Po wojnie, po nieudanych próbach rozbicia go młotem pneumatycznym, załadowano go na lorę, przewieziono na zachodni skraj miasta i zrzucono z nie użytkowanej bocznicy.
Opis dojazdu Mapka, patrz niżej.
Autor wpisu

 

Józek Józkowski [czajna15@wp.pl]
Inne informacje
Uwagi

Mapa Lublińca 163.jpg (55918 bytes)

Zobacz też:
www.schrony.prv.pl
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006