Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0142


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Schron

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Mysłowice-Brzęczkowice
Opis obiektu Jeden podziemny schron z małym pomieszczeniem. Wiele małych 1-osobowych bunkrów o kształcie walca i dobrze widoczne linie okopów ciągnących się od Mysłowic nad rzeką Przemszą aż do Dziećkowic.
Opis dojazdu Wystarczy iść lewym brzegiem rzeki z Mysłowic w kierunku Brzęczkowic. Podziemny schron znajduje się nad rzeką w Brzęczkowicach.
Autor wpisu

 

 
Inne informacje podziemny schron w dobrym stanie. dobrze widoczny
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006