Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0091


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Pozycja Górnośląska
Lokalizacja Gliwice
Opis obiektu Dwa niemieckie schrony bojowe o odporności B. Jeden dla armaty ppanc. i ckm (Regelbau 116), jeden dla ckm w kopułach pancernych (Sonderwerk), nieukończone: brak kopuł i płyt pancernych oraz wyposażenia, drzwi pancerne i inne elementy skradziono, zachowane pancerze strzelnic ckm i obrony wejścia przeniesione z fortyfikacji czechosłowackich.
Opis dojazdu R 116 znajduje się tuż przy drodze z Gliwic do Gierałtowic, ok. 500 m za zabudowaniami dzielnicy Bojków. S-Werk, ok. 400 m na północ, przy polnej drodze, trudny do zlokalizowania - jest to obiekt zagłębiony i zasypany śmieciami.

 

(Aktualizacja 11.2006) R 116 znajduje się tuż przy drodze z Gliwic do Gierałtowic, ok. 500 m za zabudowaniami dzielnicy Bojków. Jadąc z Gliwic R116 jest po lewej stronie, na przeciwko schronu po prawej stronie drogi są pola, między polami jest droga która prowadzi do dawnej jednostki rakietowej która znajdowała się tam w latach 60-80 w głębi małego "zagajnika" lecz jeszcze wcześniej przy tej polnej drodze jest bardzo ciekawy obiekt mały schron obserwacyjny czy coś w tym rodzaju.
Autor wpisu

 

 
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006