Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0068


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka / Polska
Lokalizacja 1.Na zachód od Tarnowskich Gór przy głównej drodze w kierunku Pyskowice. Za dzielnicą Stare Tarnowice istnieje stara linia kolejowa wraz z nasypem kolejowym i niedużym mostem. Wzdłuż tego nasypu kolejowego w kierunkach północnym i południowym.

2. Tarnowskie Góry, Osiedle Przyjaźń

Opis obiektu 1. brak*

2. (Aktualizacja 01.2007) Prawdziwa atrakcją jest system fortyfikacji niemieckiej linii b-2 z 1944 roku umiejscowiony pomiędzy terenem obecnego osiedla Przyjaźń, gdzie mieszkam, a Laryszowem. Składa się z trzech równoległych linii bunkrów .
Bunkry są małe, te z nich których podstawa została naruszona, odkryta,
pokazują, że część ziemna składała się z rury takiej jak w studniach (schrony takie nazywane były Kochbunkrami -red).
Przesyłam link do Google Maps pokazujący jeden z istniejących bunkrów . Bunkier to ciemny punkt na środku obrazu. Oddalając się można zauważyć podobne punkty na linii wschód-zachód, jeden na tym samym polu - mapa. Bardzo dobrze zachowany [przynajmniej w części nadziemnej] bunkier można też znaleźć tutaj, na rogu zagajnika, na skraju lasu i pola... Nie widać go z tego zdjęcia, zasłaniają go korony drzew. Uwaga na "przyjaznych" właścicieli gospodarstwa nieopodal ;) Linia fortyfikacji została w dużej części zniszczona przez budowę Osiedla Przyjaźń. Pamiętam, początek lat 90, bunkry na północ od osiedla, i przy wjeździe na osiedle ( mapa ) przy wydeptanej ścieżynce pomiędzy drogą a szeregowcami. Ten ostatni bunkier znikł ok. 1996. Od punktu z linku 2, do pkt. z linku 3 jest w linii prostej 1,7-2km.

Co do przyszłości bunkrow:
Budowa osiedla została zakończona na początku lat 90, wszystkie bunkry na
wschód od ulicy Janasa zostały juz zniszczone. Bunkry, które są na zachód od niej na razie wydają się być niezagrożone aczkolwiek coraz bardziej zarastają. Jednakże pojawiają się plany budowy osiedla domów jednorodzinnych na polach
pomiędzy Tarnowskimi Górami a Laryszowem. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć że są to na razie bardzo, bardzo mgliste plany.

 

Opis dojazdu 1. Droga z Tarnowskich Gór do Pyskowic , w trójkącie trzech miejscowości: Tarn. Góry - dzielnica Stare Tarnowice w kierunku północnym , wsią Miedary (przez Laryszów ), miasteczkiem Zbrosławice.

2.Patrz opis obiektów.

Autor wpisu

 

1. Robert 0-501-712-369 tarnogorzanin@interia.pl

2.Tadeusz Stasiak, tedus(at)poczta.wp.pl

 

Inne informacje *obiekty w trakcie mojego rozpoznania . Dalsze informacje w najbliższym czasie
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006