Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0348


Teren: 

Polska centralna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 52°10'30.62"N  21°17'16.33"E

Linia fortyfikacyjna

Niemieckie przedmoście Warszawy Zobacz na mapie
Lokalizacja Wiązowna/Góraszka

 

Opis obiektu Zespół obiektów z I i II wojny wchodzących w skład umocnień Przedmościa Warszawa.
Regelbau 514-wysadzony
Regelbau 501-zniszczone ściany wewnętrzne
Regelbau 120a-wysadzony
Schrony z I wojny-wysadzone

 
Opis dojazdu Regelbau 514-na tyłach złomowiska w Wiązownie. Regelbau 501- tuż przy drodze Aleksandrów - Wiązowna po jej południowej stronie, na wzgórzu kilkadziesiąt metrów na zachód od drogi nr 17. Regelbau 120a- kilkadziesiąt metrów na północ od Regelbau 501. Dojście ścieżką prowadzącą grzbietem wydmy.
 
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

 

 

Zobacz też:
043-Pogorzel
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2014