Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 282


Teren: 

Polska centralna Przybliżona pozycja

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 51° 31' 50.88"N 20° 14' 10.92"E

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka linia umocnień z 1944r
Lokalizacja Inowłódź
Opis obiektu 1. Tobruk z pomieszczeniem załogi, nie połączone bezpośrednio przejściem ale "sklejone" ze sobą ścianą, posiadają dwa odrębne wejścia.
2. Garaż na armatę p.panc lub pojazd.
 
Opis dojazdu

Garaż, około 800m od skrzyżowania drogi 726 jadąc drogą w kierunku na Zakościele, szutrowa droga w lewo pod górę ok. 100m, na końcu drewnianego płotu po lewej stronie. Dalej ok. 50m zaraz za polną drogą znajduje się tobruk.

Autor wpisu

 

robsson msrobert@wp.pl
Inne informacje Obiekty dobrze zachowane - łatwy dostęp, średnio zaśmiecone ale zarośnięte krzakami.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009