Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0223


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

??
Lokalizacja Rembertów
Opis obiektu Zespół 4 schronów...
Opis dojazdu Idąc wzdłuż torów od ulicy Cyrulików należy skręcić w szeroką
ściężkę w prawo. Zmierzamy środkową ścieżką... Przechodzimy pod liniami
wysokiego napięcia i za parę metrów powinien pokazać się na polanie
schron dowodzenia. Miejsce schadzek miejscowej młodzieży ,należy uważać...
Autor wpisu

 

Pietras jaszko77@o2.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006