Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0222


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

??
Lokalizacja Zielonka
Opis obiektu

Zachował się 1 schron obserwacyjny ze strzelnicą oraz
pozostałości po wysadzonym bunkrze
 

Opis dojazdu

Od Rembertowa: Jedziemy/idziemy ulicą Mokry Ług na północ
dojeżdżamy do końca i skręcamy w prawo, omijamy szlaban i idziemy
betonową poligonową drogą. Nie potrafię określić odległości ale po
przejściu koło kilometra po lewej stronie ukazuje się schronik. Kilka
metrów dalej z lewej strony są ruiny drugiego :)
Ostatnio znalazłem tam sporo świeżych łusek od karabinu...
należało by mieć oczy dookoła głowy

Autor wpisu

 

Pietras jaszko77@o2.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006