Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0199


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska
Lokalizacja Rzęgnowo i okolice
Opis obiektu 6 schronów żelbetonowych, 5 z dwoma otworami strzeleckimi 1 z jednym (ten właśnie jest najbardziej zniszczony po bezpośrednim trafieniu), jeden zsunął się ze zbocza na żwirownią i leży na skarpie pod kątem 45 st., pozostałe praktycznie nie zniszczone i mało zdewastowane, brak wyposażenia.
Opis dojazdu  Schron pierwszy stoi przy drodze z Dzierzgowa do Rzęgnowa za wsią Szumsk
Drugi leży na polu za wsią Kamień - o drogę proponuję spytać mieszkańców wsi
Trzeci i Czwarty - płn., płn.wsch. kraniec lasu między wsiami Kamień i Kosiły - tu także mogą pomóc mieszkańcy gospodarstwa przy tym lesie.
Piąty i szósty - stoją na polu pomiędzy wsiami i Rudno, widać je z szosy po lewej jadąc z Kosił do Rzęgnowa. Dokładniejsze informację mogę udzielić w e-mailu.
Autor wpisu

 

marcin.schwartz@wp.pl
Inne informacje Obiekty leżą na prywatnych posesjach/polach/lesie, lecz nie napotkałem na żadne trudności z dostępem do nich.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006