Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0046


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska, linia Widawki
Lokalizacja Rejon wsi Grabno i Zamość
Opis obiektu Pięć polskich schronów żelbetowych z 1939 roku - tradytorowe jednostronne i jeden dwustronny. Teren Armii ŁÓDŹ - linia Widawki - jej początek.
Opis dojazdu Lasy na południe od Zamościa - trudne do odszukania. Jeden dwustronny we wsi Grabno - południowy skraj wsi - przy rzeczce Grabia.
Autor wpisu

 

Wrocławski Marek 0-504 199396 wroclawscy@wp.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też: http://www.schrony.prv.pl
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006