Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0044


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska, Linia Warty
Lokalizacja wzdłuż rzeki Warty
Opis obiektu Dwadzieścia trzy polskie schrony żelbetowe z 1939 roku - tradytorowe jednostronne. Teren Armii Łódź, linia Warty.
Opis dojazdu Podzielony na pododcinki Glinno - 6 schronów przy zbiorniku Jeziorsko przebiega szlak turystyczny, Kamionacz - 4 schrony w wale przeciwpowodziowym, Mnichów - 1 schron, Sieradz 5 schronów - dwa przy linii kolejowej, trzy w wale przeciwpowodziowym, Beleń Strońsko - 7 schronów - w tym dwa zniszczone.
Autor wpisu

 

Wrocławski Marek 0-504 199396 wroclawscy@wp.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też: http://www.schrony.prv.pl
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006