Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0040


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska, Linia Prosny z 1939
Lokalizacja Brudzewek
Opis obiektu Dwa polskie schrony żelbetowe z 1939 roku - tradytorowe, dwustronne.
Opis dojazdu Jeden z nich położony przy zakręcie szosy w kierunku z Kalisza do Wrześni - tuż przed wsią Brudzewek. Drugi w zachodniej części Brudzewka - przy Prośnie.
Autor wpisu

 

Wrocławski Marek, 0-504 199396, wroclawscy@wp.pl
Inne informacje Dobrze zachowane, łatwy dostęp.
Uwagi

 

Zobacz też: Kalisz 003, www.schrony.prv.pl
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006