Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0027


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Fort

Linia fortyfikacyjna

Rosyjska, pierścień Twierdzy Modlin
Lokalizacja Kroczewo
Opis obiektu Wielokondygnacyjny fort betonowo - ziemny, liczne stanowiska strzeleckie. Położony na terenie ogródków działkowych.
Opis dojazdu 2-3 km od drogi nr 7 Warszawa - Gdańsk na wschód od miejscowości Kroczewo.
Autor wpisu

 

Adam Rojek rao@poland.com
Inne informacje Obiekt bardzo ciekawy. Zalecana ostrożność ze względu na różnice wysokości.
Uwagi

 

Zobacz też: Janowo 025 Kazuń 026
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006