Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0008


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Sochaczew
Opis obiektu Około 20 schronów polowych (mniej więcej po tyle samo "tobruków", schronów dla armaty p-panc (?) i zwykłych bunkrów, najczęściej z dobudowanymi w/w stanowiskami na mg). Grubość ścian do 0,5 metra, brak pancerzy, w niektórych bunkrach zachowane dzielone drzwi i szyny (prowadnice?), najprawdopodobniej służące do wytaczania działa. Większość obiektów położona jest w polu, pozostałe na terenach prywatnych; pierwszy odcinek przebiega wzdłuż wschodnich granic miasta, ryglując szosę z Warszawy, drugi położony jest już za Bzurą, w rejonie krzyżówki szos na Płock i Łowicz.
Opis dojazdu Drogą E-2 z Warszawy, po przejechaniu tabliczki "Sochaczew" należy skręcić w pierwszą drogę w prawo (przy hurtowni "Carmen"). Bunkry będą po kilkudziesięciu metrach na prawo od drogi, która kończy się wjazdem na teren elektrowni. Drugi odcinek: po przejechaniu mostu na Bzurze albo prosto, drogą na Płock, po kilkuset metrach (trudne do spostrzeżenia - wśród zabudowań), albo w lewo na Łowicz, jeden tuż przy szosie po lewo, następne po "odbiciu" w prawo na Rybno (również w zabudowaniach).
Autor wpisu

 

Neuter neuter@poczta.pnet.pl
Inne informacje Bunkry w większości pozapadane i zasypane, tylko do nielicznych można w ogóle zajrzeć, najlepiej zachowane są niestety na terenach prywatnych.
Uwagi Więcej o sochaczewskich bunkrach tutaj Analogiczne umocnienia można oglądać na opisywanej w bazie linii rzeki Rawki (15 km na pd.-zach od miasta).

 

Zobacz też: Bolimów 001
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006